Bize Mesaınız mı Var ?

 

Topraklama Ve Paratoner Ölçümleri

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Topraklama tesisatı periyodik olarak en az yılda bir defa,yer değiştirebilen makineler için altı ayda bir defa

yetkili elektrik mühendisi tarafından muayene ve ölçümü yapılmalıdır.

Çalışma Bakanlığı Müfettişlerinin ve TSE yetkililerinin ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince sizden istedikleri muayene ve ölçümleri TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş kalibrasyon laboratuvarından kalibre edilmiş cihazlarımız ile EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) kayıtlı ve onaylı elektrik mühendisi uzmanımız tarafından gerçekleştirmekteyiz.

Topraklama Ölçüm Raporunuz neticesinde topraklama tesisatınız yönetmelikte belirtilen sınırlar değerlerinde görülmez ise topraklama noktanızı güçlendirebileceğiniz tavsiyelerle raporunuz hazırlanır.