Bize Mesaınız mı Var ?

 

Trafo Merkezleri Ve ENH

SANTRALDA ÜRETİLECEK ENERJİNİN ULUSAL ŞEBEKEYE AKTARILMASI  KAPSAMINDA FAZ MÜHENDİSLİK. TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER;

1.  Trafo Merkezlerini projelendirmek, ilgili kurumdan gerekli proje onayını almak, projesine uygun teçhizatı temin ve tesis ederek işletmeye almak, Kabulünün ilgili Kurumca yapılmasını sağlamak.

2. Her gerilimde Enerji İletim Hattının bağlantı anlaşmasında belirlenen noktası ile santral arasındaki iletim hattı güzergahını tespit etmek, planlarını hazırlamak ve ilgili kurumdan gerekli proje onayını almak,

3. Yapılacak Enerji İletim Hattı için ÇED raporu ile etüd ve kamulaştırma planlarını hazırlamak ve yetkili mercilerden onay almak,

4. Enerji İletim Hatlarının tesis etmek, enerjilenmesini sağlamak, testlerini ilgili kurum tarafından görevlendirilecek uzmanlar ile yapmak ve hattı devreye almak, Kabulünün ilgili Kurumca yapılmasını sağlamak.

Enerji Nakil Hattı; Tesisini tamamlamış olduğu projeler kapsamında yapılan enerji nakil hatları ve kablo tesisleri sayesinde, elektrik altyapılarının yenilenmesinin yanı sıra, hiçbir enerji kaynağı olmayan yeni yerleşim bölgelerinin de enerji temini çalışmaları gerçekleştirilmiştir

Artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabilmesi için yeni üretim tesislerinin kurulması ve iletim hatlarının yaygınlaştırılması gerekebilir. Bu şekilde enerji nakil hatları gelişmiş ve hizmet olarak vatandaşlarımıza sunulmuştur.

Fabrika, hastane, otel, ev gibi tüketim tesislerinin dağıtım sistemine bağlanabilmesi için, sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle, genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılması gerekli olabilir. Elektrik şirketleri sizin elektrik sistemine bağlantı talebinizi anında karşılayamayabilir. Böyle bir durumda zaman probleminiz de varsa söz konusu yatırımın elektrik dağıtım şirketi adına siz yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Elektrik dağıtım şirketi yerine sizin yaptığınız hatların maliyetlerini üstlenmeniz yeterli gelmez. Bu hatların bakımı da sizin tarafınızdan yapılmalıdır. Ayrıca özel enerji nakil hatlarında meydana gelen elektrik arızalarında elektrik dağıtım şirketi arızaya gelmez. Meydana gelen arızalara sizin bakmanız istenir. Dolayısı ile dertleriniz katlanarak büyür.

Elektrik dağıtım sistemine bağlantı yapmak isteyen işletmeler tarafından ilgili mevzuat kapsamındaki geçmişe dönük harcanan bedellerin geri alınması veya elektrik kullanıcısı tarafından finanse edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar için Faz Mühendislik olarak size yardımcı olabiliriz.