Bize Mesaınız mı Var ?

 

YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu

 1. Mevcut yüksek gerilim tesislerinin denetlenerek, tesisin hali hazır durumda, işletme yönünden kusur ve eksikliklerinin bulunup bulunmadığının belirleri ve raporları,
 2. Belirlenen işletme personelinin eğitiminin yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli talimatların öğretir,
 3. Manevra talimatı ve yüksek gerilim tek hat şemasının hazırları ve gerekli yerlere asılmasını sağlar ,
 4. Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde durumu işverene bildirir, var olan güvenlik malzemelerinin bakımlarının yaptırılmasını sağlar,
 5. Yönetmeliklerle belirlenmiş olan bilgilendirici ve uyarıcı levhaların gerekli yerlere asılmasını sağlar ,
 6. İşletme sırasında ortaya çıkabilecek arıza açmalarının sonucunda açmayı değerlendirir, gerekli manevraların yapılmasnı sağlar,
 7. TEDAŞ’tan (veya görevli şirketten ) gerilim kesimi talebinde bulunur, yeniden gerilim verilmesini talep eder, kesinti arıza v.b konularla ilgili gerekli ilişkilerin yürütür,
 8. İşveren, bakım sorumlusu ve TEDAŞ ( veya görevli şirket ) ile koordineli olarak bakım işlerinin gün ve saatinin belirleri, bakım tarihlerinde tesisin gerilimsiz ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslim edilmesini sağlar,
 9. Merkezin günlük bakımının belirlenen işletme personelince yaptırılmasını sağlar.
 • Yüksek gerilim işletme sorumluluğunda işverenin yükümlülükleri nelerdir?
 1. Bakım sorumlusunun , yapılan kontrolleri sonucu raporladığı işler için gerekli malzemeleri temin etmek
 2. Öngörülen önlemlerin alınması için işletme sorumlusu ile koordinasyon sağlamak.
 3. Sözleşmeden kaynaklanan diğer idari ve mali yükümlülükleri yerine getirmek.
 • Yüksek gerilim işletme sorumluluğu bakım hizmetleri nelerdir?

  Bakım programının, işveren, işletme sorumlusu ve TEDAŞ (veya görevli şirket) ile koordineli olarak, işletme koşullarına uygun bir biçimde takvime bağlanır.

       Hazırlanan program dahilinde;

  • Güç trafoları,
  • Kesiciler (disjonktörler) ve ayırıcılar (seksiyonerler),
  • Akım ve gerilim trafoları,
  • Parafudurlar,
  • Topraklamalar,
  • Baralar,
  • Mesnet ve geçit izolatörleri,
  • Kablo başlıkları, yer altı kabloları ve kablo kanalları,
  • Redresör ve aküler,
  • Panolar ve çelik yapı,
  • Güvenlik teçhizatının

  3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık periyodik bakım ve testlerinin belirlenen takvim çerçevesinde yapılması, hatalı çalışan parçaların onarılması veya değiştirilmesi,

  Bakım sonrasında yapılan işler, ölçme sonuçları, yapılamayan işler ve nedenleri, bir sonraki bakım tarihinde yapılacak işler, gerekli görülen bilgi ve değerleri kapsayan bir raporun hazırlanması ve işverene sunulması,
  İşletme sırasında ortaya çıkabilecek cihaz arızalarında çağrı üzerine, mümkün olan en kısa sürede müdahale edilmesi ve sonuçların raporlanması

 • Yüksek gerilim işletme sorumluluğu yönetmeliği nedir?

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12 Ocak 2008 tarihli ve 26754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.